امکانات و مزایا

علاوه بر مزایا و مواردی که در زمینه های قبلی گفته شد می توان مزایا و امکانات این دوره را به شرح زیر ذکر کرد:

  1. درج نام و اطلاعات افراد در لیست افراد فارغ التحصیل دوره های دانشگاه تهران
  2. درج نام و اطلاعات افراد در لیست متخصصان مهندسی طراحی داخلی و منظر (در حال راه اندازی)
  3. برگزاری جلسات معارفه و آشنایی دانشجویان و مدیران و تصمیم گیران شرکت های بزرگ مرتبط
  4. در اختیار گذاشتن امکانات، منابع، کتب و مقالات تخصصی روز دنیا به زبان انگلیسی و فارسی
  5. تسهیل نمودن عضویت دانشجویان در مراجع بین المللی مانند انجمن معماران و طراحان دنیا و آمریکا
  6. کمک به راه اندازی شرکت های تخصصی مرتبط با کمک و راهنمایی دانشکده های محیط زیست و کارآفرینی دانشگاه تهران
  7. در اختیار گذاشتن نرم افزار های تخصصی مورد نیاز
  8. برقراری دوره در کلاس ها، کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
  9. استفاده از اساتید مجرب مرتبط دانشکده های دانشگاه تهران
  10. ارائه جزوه، سی دی و کلیه موارد کمک آموزشی در هر درس