شرایط قبولی در دوره

شرط قبولی نهایی در دوره و اعطای مدرک به شرح ذیل است:

  • اخذ نمره ۱۲ از ۲۰ در آزمون هر درس
  • اخذ معدل ۱۴ از ۲۰ در کل دروس
  • اخذ امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ در آزمون جامع نهایی

در صورت عدم قبولی در هر درس و یا در آزمون جامع نهایی، کلاس مجددی برگزار نمی‏گردد و فقط آزمون مجدد برگزار می‏گردد. در صورتیکه دانشجو حدنصاب معدل را اخذ ننماید ، تنها مدرک حضور در دوره برای وی صادر می‏گردد.