سئوالات متداول

آیا مدرک این دوره مورد تأیید سازمان های دولتی برای ارتقاء شغل می باشد؟

چون مرجع صادر کننده، یکی از دانشگاه های معتبر دولتی می باشد، این مدرک و ساعات آموزشی گذرانده شده نیز مورد تأیید کلیه سازمان های دولتی و خصوصی می باشد و جزء ساعات آموزشی ارتقای شغلی تلقی می گردد.

آیا با این مدرک می توان ادامه تحصیل داد و در مقطع دکتری شرکت نمود؟

خیر، ولی با توجه به اینکه این رشته کاملاً تخصصی و عمل بوده کمک بسیار شایانی در قبولی دانشجویان در کنکورهای مهندسی ، طراحی محیط و معماری دانشگاه ها خواهد نمود.

چه توجیه مالی برای شرکت در این دوره وجود دارد؟

اگر در مقطع کارشناسی و با مدرک فعلی خود نتوانسته اید شغل مناسب و با درآمد دلخواه و امکان رشد شغلی بیابید و قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشته تحصیلی خود و یا رشته های مهندسی را دارید تا امکان استخدام خود را افزایش دهید و حتی برای این منظور قصد دارید در دانشگاه های آزاد، دولتی شبانه، غیر انتفاعی، فراگیر و یا مجاز یشرکت کنید و مبلغی را برای این منظور هزینه کنید کاملاً توجیه اقتصادی دارد که در رشته ای جدید با بازار کار گسترده، حقوق مناسب و امکان ارتقای شغلی و حتی کار در خارج از کشور فعالیت نمائید.