قابلیت ها

با توجه به این که این دوره اولین و تنها ترین دوره تخصصی کاربردی طراحی داخلی و منظر در کشور می باشد، بنابراین بعنوان بهترین شانس جهت آموزش و ارتقای توانایی ها و قابلیت های افراد بر اساس اصول و معیار های آکادمیک مربوطه، در دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران می باشد. انتظار می رود افراد در انتهای دوره قابلیت های زیر را کسب نموده باشند:

 1. آشنایی علمی و عملی با طراحی داخلی و منظر
 2. توانایی طراحی دکوراسیون هر گونه ساختمان اداری، تجاری و صنعتی
 3. توانایی طراحی دکوراسیون داخلی انواع مبلمان، میز و صندلی و …
 4. توانایی طراحی انواع باغ های ایرانی، ژاپنی، اروپایی و …
 5. توانایی طراحی انواع پارک های طبیعی، جنگلی، مصنوعی و …
 6. توانایی انواع ترسیم و طراحی دستی
 7. توانایی انواع ترسیم و طراحی کامپیوتری
 8. توانایی مدیریت انواع پروژه های فضای سبز و معماری
 9. توانایی انجام طرح های مشاوره و پیمانکاری
 10. توانایی راه اندازی و توسعه شرکت های تخصصی دانش محور
 11. توانایی بهره جویی از تجارب اساتید با تجربه دانشگاه
 12. توانایی کار در شرکت تخصصی، دولتی و خصوصی

لازم به ذکر است که این دوره تخصصی با توجه به توانایی ها و تجارب آکادمیک دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران بعنوان تنها مرکز تخصصی کشور در سطح کارشناسی ارشد و نیز تجارب ارزنده عملی و علمی آکادمی سما طراحی گردیده است.