ویژگی ها

علاوه بر موارد ذکر شده در بخش مربوط به ضرورت اهداف و معرفی دوره، موارد زیر را می توان بعنوان ویژگی های منحصر به فرد این دوره ذکر نمود:

  1. اعطای مدرک مشترک دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و آکادمی سما
  2. اولین و تنها ترین رشته تحصیلی در زمینه مهندسی طراحی داخلی و منظر
  3. فشرده و یکساله بودن دوره
  4. زمانبندی کلاس ها
  5. قابلیت آماده شدن جهت شرکت در کنکور مهندسی طراحی محیط و مهندسی معماری دانشگاه تهران
  6. افزایش فرصت های شغلی و ارتقای شغلی