آغاز ثبت نام دوره دوم

دومین دوره کاربردی مهندسی معماری داخلی و طراحی منظر از بیست و پنجم بهمن ماه ۸۹ آغاز و تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ادامه دارد. از داوطلبان محترم خواهشمنداست جهت ثبت نام، فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال نمایند. با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها، اولویت براساس تکمیل فرم ثبت نام می باشد.